Tjänster

Från att i början varit ett renodlat elinstallationsföretag har vi idag betydligt mer att erbjuda våra kunder.

Förutom att erbjuda alla förekommande elinstallationer på marknaden så har vi specialiserat oss på lyftdon och säkerhetslösningar.

Elektroteam är ett kunskapsföretag inom el, säkerhet och lyftdon. Vårt mål är att ge kunden en fullständig service inom dessa områden. Med kunskap menas att vi ansvarar för hela kunnandet ifrån konstruktion, installation, idrifttagning och gärna avsluta med ett serviceåtagande. Enligt vår uppfattning är det så vi bygger Elektroteam.
Vidare tillsammans med våra kunder.