Om företaget

 

Från att i början varit ett renodlat elinstallationsföretag har vi idag betydligt mer att erbjuda våra kunder! Förutom att erbjuda alla förekommande elinstallationer på marknaden så har vi specialiserat oss på lyftdon och säkerhetslösningar.

Elektroteam är ett kunskapsföretag inom El, Brand – Säkerhet och Lyftdon. Vårt mål är att ge kunden en fullständig service inom dessa områden. Med kunskap menas att vi ansvarar för hela kunnandet ifrån konstruktion, installation, idrifttagning och gärna avsluta med ett serviceåtagande. Enligt vår uppfattning är det så vi bygger Elektroteam. Vidare tillsammans med våra kunder.

Elektroteam står för kunskap och förtroende vilket är till gagn för våra kunder.

 

Sedan 2015-01-01 kan vi erbjuda tjänster inom antenn, kabel-TV samt ljud och bild i offentlig miljö såsom restauranger, arenor, konferensrum, butiker och smarta hem. Vi välkomnar företag, fastighetsägare och offentlig förvaltning att kontakta oss på Jönköpings Antenn & Media AB.