Kvalitetspolicy
Elektroteam är ett lokalt elinstallationsföretag inom elkraft, tele/säkerhet, och lyftdon. För Elektroteam är kvalitet att alltid leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar. 

• Vi ska verka för bättre kvalitet för våra kunder genom att på ett aktivt vis integrera frågor rörande kvalitet. 
• Vi ska öka kompetensen och motivationen hos våra anställda genom fortlöpande utbildning och medarbetarutveckling. 
• Det är väsentligt inom vår verksamhet att göra rätt från början. Att rätta till och ändra i efterhand är både   dyrbart och genererar ofta ett sämre resultat. 
• Ett korrekt genomfört kvalitetsarbete ger nöjdare kunder, bättre ekonomi för företaget och en
större tillfredsställelse i det dagliga arbetet för samtlig personal.  
• För att säkerställa kvalitén mäter vi våra kunders uppfattning om oss för att uppnå ständiga förbättringar.

Miljöpolicy
Vi skall verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle genom att erbjuda tjänster och produkter med hänsyn till både människa och miljö. Vi ska ständigt arbeta för att minska utsläpp till luft och vatten.


Detta uppnås genom att Elektroteam som elinstallatör inom elkraft, tele/säkerhet och lyftdon:  
• Baserar verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna från våra produkter och utförandet av våra tjänster beaktas. 
• Engagerar alla anställda i miljöfrågor genom utbildning och fortlöpande dialog. 
• Uppnår lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet. 
• Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem. 
• Arbetar med ständiga förbättringar av företagets miljöpåverkan. 
• Aktivt samarbetar i miljöfrågor med kunder och leverantörer.