Spännande projekt med Jönköping Energi

Teknikbod

Vi hjälper Jönköping Energi med teknikbodar för deras stora utbyggnad av fibernätet det kommande året. Spännande projekt att få vara med att bygga upp en ny infrastruktur!