2016-09-14Idag är vi 20 medarbetare på Elektroteam. Vår målsättning är att vara en komplett leverantör vilket innebär att vi projekterar, konstrurerar, programmerar, installerar, driftsätter och dokumenterar till helt färdig anläggning.