Historik

Anders och Margareta Larsson startade Elektroteam AB i början av 1993. Vår adress var då Myntgatan 2 i Jönköping. Något senare av 1993 startade vi upp dotterföretaget Elektroteam Elteknik AB som ett rent produktionsföretag, med flera anställda som delägare.

Från att vara ett klassiskt elföretag med rötter från Vanadis el och Munksjö Paper AB, har vi nischat företaget mot industrin, el och lyftdon. Fasta kunder och säkerhetssidan som omfattar brand, inbrottslarm och passage.


Vår målsättning är att vara en komplett leverantör vilket innebär att vi projekterar, konstrurerar, programmerar, installerar, driftsätter och dokumenterar till helt färdig anläggning. När vi agera själva så söker vi ofta efter totalentreprenader, men vi säljer och stöder gärna andra elenteprenörer.


Med vänlig hälsning,
Anders Larsson