1 2 3 4 5

Ditt kunskapsföretag inom EL-säkerhet

Från att i början varit ett renodlat elinstallationsföretag har vi idag betydligt mer att erbjuda våra kunder! Förutom alla på marknaden förekommande elinstallationer har vi specialiserat oss på lyftdon och brandsäkerhet.

Vi är Certifierad anläggarfirma för brandlarm enl. SBF 1008:2
Vi är Certifierad anläggarfirma för Inbrottslarm enl. SSF 1015.

”Har du en idé eller ett behov, vi kan hjälpa till med lösningen”

Elkraft

Från ett behov utför vi konstruktion, bygger apparatskåp, installerar, programmerar och driftsätter till en fullt färdig anläggning.

Läs mer om elkraft


Brand & Säkerhet

Brandlarm, inbrottslarm, trygghetslarm, passersystem eller kameralösningar - vi hjälper er alltid med en lösning.

Läs mer om brand & säkerhet


Lyftdon

Vi kan hjälpa er! Vi utför service och underhåll av lyftdon, traverser, telfrar och lättlastsystem oavsett fabrikat.

Läs mer om lyftdon